Kontaktirajte nas

03 713 30 30
info@rs-biro.si
Ul. Heroja Staneta 9, 3310 Žalec

Odpiralni čas

Vsak dan med 08.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00.
Ob petkih med 08.00 - 12.00

NOVICE

-NOVICE

Poročanje o štipendijah

Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo redno poročati o podeljenih štipendijah. Za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018 morajo oddati podatke do 31. 12. 2017. Kdo mora poročati? Poročati morajo vsi, ki podeljujejo štipendije po drugih predpisih in ne po Zakonu o štipendiranju, med drugim torej: delodajalci, ki podeljujejo kadrovske ali druge štipendije, samostojni podjetniki, javni [...]

Knjiga sklepov družbe z enim družbenikom

Knjiga sklepov je obvezna za vse samostojne podjetnike in enoosebne gospodarske družbe,  vendar samostojnim podjetnikom knjige sklepov ni potrebno potrditi pri notarju, medtem ko enoosebne družbe to morajo storiti. Vse formalnosti v zvezi z odprtjem knjige sklepov z enim družbenikom se uredijo pri notarju. Storitev omogoča notarjem vzpostavitev fizične ali elektronsko overjene knjige sklepov, [...]

Register dejanskih lastnikov

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki je vstopil v veljavo novembra 2016, nalaga poslovnim subjektom novo obveznost. Poslovni subjekti bodo morali ugotoviti in voditi evidenco dejanskih lastnikov. Podatke o dejanskih lastnikih bodo morali vpisali tudi v register dejanskih lastnikov, ki ga bo vzpostavil Ajpes. Namen vzpostavitve evidence dejanskih lastnikov je [...]

Kako v primeru inšpekcijskega nadzora dokazovati višino stroškov za davčno olajšavo za vlaganja v raziskavo in razvoj

Dokazno breme pri dokazovanju upravičenosti do uveljavljanja olajšav za vlaganja in razvoj je v skladu s 76. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) na strani zavezanca, ki mora na podlagi 77. člena ZDavP-2 trditve v davčnem postopku praviloma dokazovati pisno. Vsa dokumentacija mora biti ob oddaji davčnega obračuna že pripravljena in na podlagi pregleda [...]

Nove finančne spodbude za zaposlitev starejših

V četrtek, 7.9.2017, je Zavod RS za zaposlovanje objavil novo javno povabilo Aktivni do upokojitve. Namenjeno je spodbujanju trajnejšega zaposlovanja brezposelnih, starejših od 55 let, iz vse Slovenije. Delodajalci za njihovo zaposlitev s polnim delovnim časom lahko prejmejo subvencijo 13.000 EUR. Slovenija je po stopnji delovne aktivnosti starejših (v starosti od 55 do 64 [...]