Poslovna darila za poslovne partnerje 

Pravne in fizične osebe, s katerimi poslovno sodeluje davčni zavezanec, se obravnavajo kot druge fizične osebe, ki niso zaposlene. Poslovno darilo bo obdavčeno v kolikor bo vrednost posameznega darila presegala 42€. Prav tako skupna vrednost daril od istega darovalca v davčnem letu ne sme presegati 84€ (v nasprotnem primeru sledi obdavčitev).

Poslovna darila, namenjena poslovnim partnerjem, se obravnavajo kot reprezentanca. Strošek reprezentance se šteje v davčno priznan dohodek v višini 50% (to velja tudi za stroške pogostitev in zabave za poslovne partnerje).

Darila za otroke zaposlenih delavcev 

Darilo za otroke zaposlenih ni obdavčeno, če njegova vrednost ne presega 42€. Izpolnjen mora biti še en pogoj, in sicer ta, da je darilo namenjeno otroku do 15.leta starosti. Podarjena darila za delodajalca predstavljajo davčno priznan odhodek.