Dandanes lahko pomeni dobro poznavanje davčne zakonodaje in prakse tudi velike davčne prihranke in izognitev večjim davčnim tveganjem. Da bi bilo poslovanje resnično optimalno, zato nista dovolj zgolj strogo računovodski in pravni vidik delovanja, nepogrešljivo je tudi znanje iz področja davčne zakonodaje in prakse. Kako se lotiti davčnega načrtovanja posla, je predvsem odvisno od načina in obsega poslovanja, od časovnega vidika, ki ga imamo na voljo, veliko pa tudi od poglobljenega poznavanja davčne zakonodaje in kreativnih zamisli.

V računovodstvu RS biro nudimo naslednje storitve davčnega svetovanja:

  • optimizacija davčne bilance: pomagamo optimizirati obdavčitev vašega poslovanja
  • nudimo individualno svetovanje in obravnavo
  • nudimo individualno davčno svetovanje za pravne in fizične osebe
  • izvajanje preventivnih davčnih pregledov
  • pregled celotnega poslovanja;
  • odkrivamo napake oz. davčna tveganja in
  • predlagamo rešitve za optimizacijo davčnih obveznosti in odpravo napak