Regres in letni dopust delavcev sta temeljni pravici zaposlenih delavcev, določeni v 131. in 159. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13).

Kako pa je v primeru trenutnih izrednih razmerah? Delovnopravni položaj delavca ostane NESPREMENJEN. Čeprav je delavec na čakanju dela, se njegova pogodba o zaposlitvi ni prekinila, prav tako je delavec še vedno vključen v vsa obvezna zavarovanja.

Pravica do dopusta in regresa sta pravici, ki delavcu pripadata s sklenitvijo delovnega razmerja. To pomeni, da če delavec ostane zaposlen celo leto (ne glede na to, da je na čakanju na delo), mu dopust in regres pripadata za celo leto. Vseeno pa pri številu dni dopusta, ki pripada delavcu, ne smemo pozabiti na njegove osebne okoliščine (starost, število otrok, delovna doba ipd.).

V primeru, da delavec v obdobju čakanja na delo koristi svoj letni dopust, mu pripada 100% nadomestilo plače (v času čakanja na delo pa 80% povprečne mesečne plače za polni delovni čas v zadnjih treh mesecih).

Delavec  mora biti o odmeri letnega dopusta obveščen vsako leto in sicer do 31. marca.

5356755_062119-cc-ss-summer-sun-img