Novi Gradbeni zakon je že objavljen v Uradnem listu , in sicer v št. 61, dne 2.11.2017, uporabljati pa se bo začel z dnem 1. 6.2018.

Nove ureditve, ki jih prinaša Gradbeni zakon so zlasti glede vrste posegov v prostor, izdaje gradbenih dovoljenj, upravnih postopkov, nadzora gradnje, inšpekcijskih postopkov, kazenskih določb, nadzora skladnosti, pristojnosti občin, implementacije evropskih direktiv v novo zakonodajo.

Spremembe zakonodaje bodo močno vplivale tudi na vse obveznosti in pravice udeležencev pri načrtovanju, graditvi, nadzoru in vzdrževanju objektov. Vse to bo potrebno upoštevati v vseh pogodbah z zvezi z gradnjo.

Vse novosti in spremembe zakona ter primerjava s sedanjo ureditvijo in vpliv sprememb  novega Gradbenega zakona na sklepanje  pogodb v zvezi z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem objektov. ponujajo  številni izobraževalni centri, zato priporočamo obisk  kakšnega seminarje ali delavnice.