STORITVE S PODROČJA UPRAVLJANJA S KADRI

  • pomoč pri odmeri letnega dopusta in regresa, jubilejne nagrade in drugi aktualni nasveti z delovno pravnega področja
  • svetovanje o evidencah s področja dela
  • evidence s področja dela, v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti: evidenca o zaposlenih delavcih, evidenca o stroških dela, evidenca o izrabi delovnega časa
  • testni izračun plače, podjemnih pogodb
  • pomoč pri pripravi dokumentacije za javne razpise v zvezi z zaposlitvijo delavcev.