Rok za povračilo pri ZRSZ – subvencija za skrajšani polni delovni čas z možnostjo podaljšanja

 • Delavec ima skrajšan delovni čas v obdobju od 01.06.2020 do 31.12.2020
 • V 3 delovnih dneh od dneva, ko je zaposlenemu odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, je o tem potrebno obvestiti ZRSZ
 • V 8 delovnih dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom posredovati pisne odredbe na ZRSZ (za zaposlene, ki jim je bilo takšno delo odrejeno)
 • Subvencijo uveljavljati skupaj z vlogo in jo v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom elektronsko oddati na portalu ZRSZ za delodajalce
 • Vlogo za subvencijo je potrebno oddati najkasneje do 10. 12. 2020

 

Roki za povračilo pri ZRZS – začasno čakanje na delo z možnostjo podaljšanja

 • Delavec je napoten na začasno čakanje na delo v obdobju od 01.10.2020 do 31.12.2020
 • V 8 dneh od napotitve zaposlenih na začasno čakanje

 

Roki za povračilo pri ZRSZ – odrejena karantena ali višja sila

 • Odrejena karantena ali višja sila v obdobju od 01.10.2020 do 31.12.2020
 • V 8 dneh od začetka odsotnosti zaposlenega (zaradi karantene / višje sile)
 • Vloga se lahko predloži brez odločbe o karanteni (ta se pošlje naknadno)
 • Razlog višje sile – potrebno je predložiti izjavo zaposlenega o obstoju osebnih okoliščin (zaprtje vrtcev in šol oz. varstvo otroka do 5.razreda osnovne šole)

 

Roki za povračilo pri ZZZS – kratkotrajna bolniška v breme ZZZS

 • Kratkotrajna bolniška v času od 24. 10. 2020 do 31. 12. 2020
 • Delavec je dolžan delodajalca o kratkotrajni odsotnosti zaradi bolezni obvestiti pisno, prvi dan odsotnosti
 • Delodajalec zahtevo za povračilo kratkotrajne odsotnosti vloži pri ZZZS v elektronski obliki, najkasneje tri mesece po preteku ukrepa (do 31. 03. 2021)

 

 

Roki za povračilo pri FURS za samozaposlene MTD in povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene/višje sile

 • Velja za obdobje od 01. 10. 2020 do 31. 12. 2020

Predložitev ustrezne izjave/vloge na eDavkih do 31. 12. 2020 (za vsak mesec