Pravilni in pravočasno zagotovljeni kvalitetni podatki in informacije so najpomembnejši, da je slika nekega podjetja/podjetnika dejansko najbolj pregledna. Za pravočasno zaznavanje anomalij, odstopanj ali drugih sprememb v svojem finančnem položaju, izjemno pripomorejo načrti, kalkulacije in analiza. Ker se zavedamo, da je finančno svetovanje pri poslovnih odločitvah v povezavi z računovodstvom in davki vsekakor najpomembnejši del, vam zagotavljamo podporo z naslednjimi storitvami:

  • pregled in diagnoza obstoječega stanja
  • izdelava kratkoročnega in dolgoročnega finančnega načrta,
  • priprava denarnega toka
  • finančna analiza podjetja,
  • investicije in njihovo financiranje,
  • sodelovanje z bankami,
  • elektronske izvršbe,
  • prijave v stečajno maso.
Razpis Trajanje Namenjeno Višina financiranja Razpis
Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu (Naložbe 1) Do porabe sredstev MSP 100.000 eur-10.000.000 eur SID banka
Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu (Naložbe 2) Do porabe sredstev MSP, velika podjetja 100.000 eur-10.000.000 eur SID banka
Financiranje naložb v gozdno-lesno predelovalno verigo (LES1) Do porabe sredstev S.P., D.O.O. 100.000 eur-5.000.000 eur SID banka
Financiranje naložb za trajnostno rast slovenskega turizma (TURIZEM 1) Do porabe sredstev S.P., D.O.O. 100.000 eur-20.000.000 eur SID banka
Financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja (MSP 6) Do porabe sredstev v zadnjem zaključenem poslovnem letu dosegli najmanj 12,5% in največ 40% stopnja kapitala 100.000 eur-5.000.000 eur SID banka
Financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja (MSP 7) Do porabe sredstev v zadnjem zaključenem poslovnem letu dosegli najmanj 12,5% in največ 40% stopnja kapitala, družba deluje vsaj 2 leti 100.000 eur-5.000.000 eur SID banka
Financiranje MSP Do porabe sredstev S.P., D.O.O., najmanj 2 zaposlena in najmanj 2 leti poslovanja 100.000 eur-5.000.000 eur SID banka
Financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije iz Sklada skladov (RRI) Do porabe sredstev MSP, S.P., veliko podjetje 10.000 eur-10.000.000 eur SID banka
Financiranje razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje Do porabe sredstev gospodarske družbe s sedežem v Sloveniji, s.p. Ugodnejša obrestna mera na bankah: Abanka, Adikko Bank, Gorenjska banka, NKBM, Sberbank SID banka