Informativni obračun za najemnine

Najprej izberite tip vnosa (bruto ali neto) in nato v to polje vnesite znesek.