ZZUOOP, ki velja od 24. 10. 2020,  upravičencem od 1. septembra do 31.12. 2020 omogoča delno povrnitev izgubljenega dohodka.

 Kdo je upravičen do delno povrnjenega izgubljenega dohodka?

  • Samozaposleni
  • Družbeniki
  • Kmetje

 V katerem primeru so upravičeni do dohodka? (93. člen ZZUOOP)

Če svojega dela ne morejo opravljati in organizirati na domu zaradi:

  • odrejene karantene
  • varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole (otroci do 5.leta starosti, otroci v prilagojenih in posebnih programih v osnovni šoli ali zavodih in otroci, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca).

 Kriteriji za delno povrnitev izgubljenega dohodka:

Upravičenec mora dokazati oz. obrazložiti, da svoje dejavnosti ne more organizirati in opravljati na domu v naslednjih primerih:

  • odrejena mu je karantena (odpravi se v državo iz zelenega ali oranžnega seznama, v tem času pa je bila država uvrščena na rdeči seznam in mu je ob prehodu meje odrejena karantena / odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo)
  • obvezno varstvo otroka zaradi odrejene karantene ali zaradi druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole (v primeru, da je otroku odrejena karantena ali potrdilo, da je vrtec / šola / oddelek zaprt).

Delno povrnjeni izgubljeni dohodek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov (93/3 ZZUOOP).

 Višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka

250€ za vsako odrejeno karanteno ali za čas, ko ne more opravljati svojega dela, vendar ne več kot 250€ za 10 dni, 500€ za 20 dni in 750€ v enem mesecu.  (94. člen ZZUOOP).

 Kako do nakazila za delno povrnjen izgubljeni dohodek?

Oddaja vloge preko eDavkov (naziv vloge NE-Karantena). Vlogo je možno oddati samo v elektronski obliki.

 Do kdaj je potrebno vložiti vlogo?

V roku 30 dni od vročitve odločbe o karanteni oz. pridobitve ustreznega dokazila, da je nastopila druga zunanja objektivna okoliščina, najkasneje do 31. 12. 2020.

Kdaj lahko pričakujete nakazilo? (95/3 ZZUOOP)

  • Do 31. 10. 2020: če bo vloga vložena do tega datuma, bo nakazilo 11. 2020.
  • Od 1. 11. do 30. 11. 2020: če bo vloga vložena v tem obdobju za november ali za oktober in november skupaj, bo nakazilo 12. 2020.
  • Od 1. 12. do 31. 12. 2020: če bo vloga vložena v tem obdobju za december ali za november in december ali za vse tri mesece skupaj (oktober, november, december) bo denar nakazan 1. 2021.

 

V primeru, da vam pripada mesečni temeljni dohodek na podlagi ZZUOOP (npr. za mesec november), za to obdobje niste upravičeni do delne povrnitve izgubljenega dohodka.  Če sta vam za isti čas izplačana temeljni dohodek in izgubljeni dohodek, je treba izgubljeni dohodek vrniti (95/7 ZZUOOP).  Če vloge za izgubljeni dohodek niste vložili, ker ste prejemali temeljni dohodek, tega pa ste morali vrniti, lahko v 30 dneh od vračila vložite vlogo za izgubljeni dohodek (91/7 ZZUOOP).

 

1497f9edaa54ebfbe4642a1bbd87acb4_L