Dovolite nam, da vam pomagamo na vaši poslovni poti.

REZERVIRAJTE TERMIN
03 713 30 30

POSTOPEK REGISTRACIJE

RAČUNOVODSKI SERVIS

STORTIVE PO REGISTRACIJI PODJETJA

Ustanovitev s.p.

Fizičnim osebam so ob ustanovitvi s.p. ali ob spremembah pri s.p. na voljo naslednje storitve:

 • registracija, izbris, vpis sprememb samostojnega podjetnika (vpis v poslovni register),
 • prijava davčnih podatkov (vpis v davčni register, obvestilo o spremembi davčnega obdobja, davčni obračun),
 • oddaja zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV (obrazec DDV-P2),
 • oddajo sporočila o prostem delovnem mestu za izbrano podjetje (obrazec PDM-1),
 • prijavo v Obrtni register Slovenije za podjetja s SKD dejavnostmi, ki so obrtne ali obrti podobne (Vloga za izdajo obrtnega dovoljenja (OZS)),
 • prijava podatkov podjetnika o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (obrazec M-1),
 • prijava in odjava s.p. in delavca v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-2),
 • prijava sprememb podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih na odprtih zavarovanjih (obrazec M-3),
 • prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M12).

Ustanovitev d.o.o.

Za pravne osebe podjetnike so za ustanovitev d.o.o. in spremembe pri d.o.o. ob registraciji podjetja na točki SPOT na voljo naslednje storitve:

 • registracija enostavne enoosebne ali večosebne d.o.o. (vpis v sodni/poslovni register ter samodejna dodelitev matične in davčne številke),
 • odprtje elektronske knjige sklepov za novoustanovljene enostavne enoosebne d. o. o.,
 • prijava davčnih podatkov (vpis v register, obvestilo o spremembi davčnega obdobja, izračun davčne osnove DDPO),
 • predložitev zahtevka za identifikacijo za namene DDV za vse vrste družb,
 • pridobitev obrtnega dovoljenja za vse vrste družb (obrazec Izdaja obrtnega dovoljenja (OZS)),
 • prijava prostega delovnega mesta (obrazec PDM-1),
 • prijava delavca ali družbenika v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1),
 • sprememba podatkov o zavarovancih v obveznih socialnih zavarovanjih (obrazec M-3),
 • odjava zavarovane osebe iz obveznih socialnih zavarovanj (obrazec M-2),
 • obvezna prijava v evidenco zavarovanih oseb za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, npr. za avtorske pogodbenike (obrazec M-12).

Poslovni naslov in sedež podjetja

Obvezni sestavini  vsakega podjetja sta poslovni naslov in sedež podjetja s katerim se določi kraj poslovanja družbe ali samostojnega podjetnika. V primeru, da podjetja na domačem naslovu ne želite registrirati ali ne dobite soglasje lastnika nepremičnine vam  v našem podjetju nudimo najem poslovnega naslova oziroma sedeža podjetja.

Z določitvijo sedeža podjetja se določi tudi naslov za vročanje ter kriterij za določanje krajevne pristojnosti sodišča v primeru spora.

Sedež podjetja je kraj kjer:

 • družba opravlja dejavnost,
 • se vodijo posli družbe,
 • deluje poslovodstvo družbe.

V primerih kjer se dejavnost podjejta opravlja v več krajih, se za sedež podjetja določi kraj, kjer se opravlja večino poslov ali pa kraj v katerem ima družba poslovodstvo.

Poslovni naslov pa sta ulica in hišna številka v kraju, kjer je sedež podjetja.

Soglasje lastnika podjetja

Na SPOT točki morate pred samo ustanovitvijo podjetja predložiti soglasje za poslovanje. V kolikor želite podjetje registrirati na naslovu nepremičnine, ki ni v vaši lasti, potrebujete  za to soglasje lastnika. Ampak pozor – to soglasje mora lastnik nepremičnine oziroma poslovnega prostora podpisani na SPOT točki ali pa overiti na upravni enoti oziroma pri notarju.

Soglasje mora vsebovati še lastnikovo:

 • ime,
 • naslov,
 • davčno številko.

V kolikor se soglasje deje podjetju, ki že obstaja, je potrebno zgoraj navedene podatke  napisati tudi za to podjetje.

V kolikor podjejte še ne obstaja, zadostujeta ime in naslov, ki da bo podjetje uporabljalo v bodoče  in naslov zastopnika. Davčne številke podjetja, razen v primeru ustanavljanja s.p. (davčna številka osebe je enaka davčni številki s.p.) pa še ni mogoče navesti.

Odprtje poslovnega računa

Po registraciji podjetja na VEM točki morate na banki odpreti poslovni račun.

Dokumenti, ki jih potrebujete:

 • osebni dokument in davčno številko ustanovitelja podjetja,
 • soglasje lastnika podjetja, kjer bo podjetje registrirano (v kolikor se ne odločite za virtualno pisarno ali niste lastnik objekta, kjer bo poslovni naslov).

S.P.

– na izbrano banko se odpravite s sklepom AJPES-a  registraciji podjetja.

D.O.O.

 • na SPOT točki registrirate podjetje,
 • s prejeto dokumentacijo (SPOT točka) se odpravite na banko, kjer odprete začasni poslovni račun z minimalnim ustanovnim kapitalom 7.500,00€,
 • potrdilo o vplačilu (banka) odnesete nazaj na SPOT točko,
 • s sklepom o registraciji podjetja na banki začasni poslovi račun spremenite v poslovni račun.