Razlogi za odločitev, kaj ustanoviti, se lahko zelo razlikujejo od primera do primera. Spodaj je navedenih nekaj osnovnih razlik med s.p. in enoosebno d.o.o.:

 

S.P.

D.O.O.

Kdo lahko ustanovi? Domača fizična oseba Domača fizična oseba
Tuja fizična oseba
Domača pravna oseba
Tuja pravna oseba
Kje lahko ustanovimo? VEM točka, AJPES VEM točka, AJPES, notar (v primeru stvarnega vložka ali več ustanoviteljev)
Osebna odgovornost DA (odgovarja z vsem svojim premoženjem) NE (odgovarja z vloženim kapitalom oz. kapitalom podjetja)
Osnovni kapital Ni potreben 7.500 EUR (lahko v denarju, sredstvih ali poljubno kombinirano), na VEM točki izključno v denarju
Obdavčitev dobička Dohodninska lestvica:
16 %, 27 %, 34 %, 39 %, 47 %
19 % davek od dohodka pravnih oseb

dodatno se plača 25% davek, v kolikor želite dobiček preliti v svoj žep

Vodenje poslovnih knjig enostavno knjigovodstvo
dvostavno knjigovodstvo
normirani odhodki 80 %
dvostavno knjigovodstvo
normirani odhodki 80 %
Ustanovitveni stroški Brezplačno Enostavni postopek (kapital v denarju) brezplačno
Zahtevni postopek (kapital v sredstvih): pri notarju po notarski tarifi

Druge oblike podjetij:

  • Družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.)
  • Komanditna družba (k.d.)
  • Delniška družba (d.d.)
  • Zavod in Komanditna delniška družba (k.d.d.)

Registracija podružnice

Podružnico lahko ustanovi domača ali tuja pravna oseba. Osnovnega kapitala ni. Osnovnega kapitala ni. Registracija na AJPES-u.