Poslovni načrt je nujno potreben, ko želimo investirati v nov proizvod ali storitev ali pa nam služi kot pripomoček pri vodenju podjetja.
Dober poslovni načrt zmanjšuje poslovna tveganja in povečuje sprejem pravilnih poslovnih odločitev za vaše podjetje in z njim dosežemo tako optimizacijo procesov kot tudi optimizacijo poslovanja.
Dober poslovni načrt je torej nepogrešljiv za povečevanje poslovnih priložnosti in zmanjševanje poslovnega tveganja!

Zakaj poslovni načrt

Priprava poslovnega načrta je koristna z več vidikov:

 • pomaga določiti donosnost posla na določenem trgu,
 • daje podjetniku smernice pri organiziranju njegovih planskih dejavnosti in
 • je pomembno orodje, ki pomaga pri pridobivanju financ.

Vsebina poslovnega načrta

Priprava poslovnega načrta poteka na dveh nivojih, vsebinskem in finančnem. V vsebinskem delu opredelimo:

 • predstavitev izdelka oz. storitve, podjetja in panoge
 • raziskava in analiza trga
 • načrt trženja
 • kadri in organizacija
 • razvoj izdelka ali storitve
 • poslovni proces in proizvodni viri
 • terminski načrt
 • kritična tveganja in problemi

V finančnem delu opredelimo:

 • finančni načrt za naslednjih 5 oziroma 10 let
 • pridobitev finančnih sredstev

Finančni del je tisti, ki je najbolj pomemben za banke in finančne investitorje. V okviru finančnih projekcij, ki jih navadno izdelamo za 5 do 10 let naprej, finančno ovrednotimo poslovne zamisli, potrebno višino tujih finančnih virov za investicijo in poslovanje s pozitivnim denarnim tokom.

V podjetju RS-BIRO d.o.o. smo strokovno usposobljeni za podjetniško, poslovno in finančno svetovanje, zato vam zagotavljamo, da bo naša priprava poslovnega načrta za vaše podjetje prav takšna – pomagali vam bomo, da se boste na koncu odločili optimalno in pravilno.