Oddaja vlog za povračilo nadomestila plače za mesec oktober

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (v nadaljevanju ZZUOOP) je začel veljati 24. 10. 2020.

ZZUOOP omogoča oddajo vloge za povračilo nadomestila plače zaradi:

  • začasnega čakanje na delo
  • odrejene karantene (od 01. 10. 2020)
  • iz razloga višje sile (od 01. 09. 2020)

 Začasno čakanje na delo

Delno povračilo nadomestila plače lahko delodajalec uveljavi za zaposlene, ki jih je zaradi nezmožnosti zagotavljanja dela zaradi epidemije, napotil na začasno čakanje na delo. Velja za obdobje od 01. 10. 2020 do 31. 12. 2020.

Vlogo mora delodajalec oddati v 8 dneh od napotitve delavca na čakanje.

V primeru, da je delodajalec delavca na začasno čakanje napotil pred uveljavitvijo ZZUOOP, mora vlogo oddati v 8 dneh od uveljavitve zakona, torej najkasneje do 02. 11. 2020.

Povračilo nadomestila za zaposlenega znaša 80% izplačanega nadomestila plače za zaposlenega.

 Odrejena karantena ali višja sila zaradi obveznosti varstva otrok

Povračilo celotnega izplačanega nadomestila plače lahko delodajalec uveljavi za:

  • delavca, ki zaradi odrejene karantene ne more opravljati dela (ne v službi, ne od doma) – od 01. 10. 2020 naprej
  • delavca, ki zaradi višje sile (varstvo otrok zaradi karantene ali varstvo otrok zaradi zaprtja vrtcev in šol do 5. razreda) ne more opravljati dela – od 01. 09. 2020 naprej

V primeru, da je delavec zaradi zgoraj navedenih primerov bil odsoten že pred uveljavitvijo zakona, mora delodajalec vlogo predložiti v 8 dneh od uveljavitve zakona, torej najkasneje do 02. 11. 2020.

Zaradi zagotavljanja namena pravočasnosti se lahko vloge predložijo tudi brez odločb o karanteni (te se po pošti pošljejo naknadno).

Pri višji sili zaradi varstva otrok se priloži izjava zaposlenega o obstoju osebnih okoliščin.

Povračilo izplačanih nadomestil plače se lahko uveljavlja le za obdobje v katerem je bila odrejena karantena zaposlenemu ali njegovemu otroku oziroma dokler veljajo opravičljive  okoliščine višje si