Zavod RS za zaposlovanje je dne 04.04.2017 na spletni strani objavil javno povabilo, ki delodajalcem omogoča subvencijo 5.000 EUR za zaposlitev brezposelnih, mlajših od 30 let. Ponudbe za trajno zaposlovanje mladih lahko delodajalci oddajo le elektronsko, od 12. 4. 2017 do 31. 7. 2019 oziroma do obvestila o zaprtju povabila.

Ciljne skupine brezposelnih:

V zaposlitev s pomočjo subvencije se vključuje mlade, ki še niso dopolnili 30. leta starosti in so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Pri vključevanju bo Zavod, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajal prednost osebam, ki:

  • v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
  • se soočajo s socialnimi in/ali zdravstvenimi ovirami,
  • so na Zavodu za zaposlovanje dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih.
     

Višina subvencije:

  • 5.000 EUR  za zaposlitev s polnim delovnim časom 40 ur na teden oziroma
  • sorazmerno manj za zaposlitev s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur (po Zakonu o delovnih razmerjih, ZDR-1, 143. člen), vendar ne manj kot 36 ur na teden, ali za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom, če zaposlite invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden.

Subvencijo vam Zavod za zaposlovanje nakaže v dveh enakih delih na podlagi e-računa: prvi del po zaposlitvi in drugi del po izplačilu plače za 24. mesec zaposlitve.

Kdo se lahko prijavi?

Kandidirate lahko delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali ste samozaposleni ter izpolnjujete vse druge pogoje, opredeljene v 6. poglavju javnega povabila.

Postopek prijave:

1. Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate na Zavodu za zaposlovanje objaviti prosto delovno mesto. To lahko storite elektronsko na Portalu za delodajalce ali s pomočjo obrazca PDM-1 (Sporočilo o prostem delovnem mestu), ki ga pošljete na pristojno območno službo.

Na podlagi tega vam Zavod napoti kandidate iz ciljne skupine brezposelnih. Po izteku roka za prijavo kandidatov Zavod obvestite o izboru.

2. Na javno povabilo se prijavite s ponudbo za subvencionirano zaposlitev, ki jo izpolnite v elektronski obliki na Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo Portala za delodajalce se registrirate.

Oddaja ponudbe je možna vsak dan, od 12. 4. 2017 od 10.00 in najdlje do 31. 7. 2019 do 14.45, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb, oziroma do objave obvestila o zaprtju povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev za posamezno regijo ali koledarsko

Vključevanje kandidatov:

Poteka po naslednjem postopku:

1. Če je vaša elektronsko oddana ponudba na javno povabilo sprejeta, z Zavodom podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev.

2. Nato kandidat, ki ste ga izbrali za zaposlitev (brezposelna oseba), z Zavodom podpiše pogodbo o vključitvi v program.

3. Izbranega kandidata (brezposelno osebo) morate zaposliti:

  • v 30-ih dneh potem, ko z Zavodom podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev, in
  • vsaj 1 dan po sklenitvi pogodbe o vključitvi v program, ki jo kandidat podpiše z Zavodom.

4. Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas, na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo podpišete z izbranim kandidatom (brezposelno osebo).

5. Po sklenitvi delovnega razmerja novozaposleno osebo samodejno odjavimo iz evidence brezposelnih.

Izplačilo subvencije:

Subvencija za zaposlitev se vam izplača v dveh enakih delih, prvi del po zaposlitvi in drugi del po izplačilu plače za 24. mesec zaposlitve. Izplačilo uveljavljate v skladu s sklenjeno pogodbo o dodelitvi sredstev.

Zahtevka za izplačilo subvencije oddate kot eRačun.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje

https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/zaposlitve-za-nedolocen-cas-za-vec-kot-5-500-mladih