Vračanje prejeti pomoči v primeru povračila izplačanih nadomestil plače in oprostitev plačila prispevkov za delavce

Delodajalci, za katere bo ugotovljeno, da ne izpolnjujejo zakonsko predpisanih pogojev, bodo morali prejeto pomoč vrniti.

Vračanje trikratnika prejete pomoči bo doletelo delodajalce, ki

  • Delavcem ne bodo izplačali nadomestil plače za obdobje čakanja dela na domu;
  • Bodo delavcem neupravičeno odrejali nadurno delo;
  • Delavce bodo pozvali nazaj na delo, o tem pa predhodno ne bodo obvestili Zavoda za zaposlovanje.

Prav tako bodo prejeto pomoč morali vrniti delodajalci, ki bodo v obdobju prejemanja sredstev ali po njem pričelli z postopkom likvidacije družbe.

Vračanje sredtev samozaposlenih

Samozaposleni bodo ppomoč v obliki temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov morali vrniti v naslednjih primerih:

  • Prihodki v prvem polletju 2020 ne bodo upadli za 20% v primerjavi z istim obobjem v letu 2019;
  • V drugem polletju 2020 bo rast prihodkov za 20% višja kot v istem obdobju leta 2019.