Vloga za povračilo nadomestila plače zaradi začasnega čakanja na delo in višje sile

  1. aprila 2020 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP. Zakon določa, da lahko delodajalci za delavce, ki so jih napotili na čakanje na delo doma, oziroma za delavce, ki so z dela odsotni zaradi višje sile, uveljavljajo povračilo nadomestila plač in oprostitev prispevkov za nazaj. Delodajalci lahko vlogo oddajo na spleni strani Zavoda za zaposlovanje – Portal za delodajalce.

Delodajalci, upravičeni do nadomestila:

  • Upad prihodkov delodajalca v prvem polletju 2020 za več kot 20% kot v prvem polletju prejšnje leto; v drugem polletju 2020 ne dosežejo več kot 50% rasti prihodkov glede na drugo polletje 2019; če v letu 2019 niso poslovali, morajo izkazati 25% upad prihodkov v mesecu marcu v primerjavi z mesecem februarjem; 50% upad prihodkov v aprilu ali maju 2020 v primerjavi s februarjem 2020;
  • Plačane dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti pri FURS-u na dan oddaje vloge; pri FURS-u predloženi vsi obračuni davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih 5 let;
  • Niso v stečajnem postpku;
  • Niso uporabniki proračuna RS ali proračuna občine, katerih delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70%;
  • Ne opravljajo finančnih ali zavarovalniških dejavnosti, ki po standardni klasifikaciji sodijo v skupino K.

 

Izjave, ki jih je potrebno predložiti:

  • Onemogočeno zagotavljanje dela zaposlenim iz poslovnih razlogov in s tem napotitev na začasno čakanje na delo oziroma zaposleni, navedeni v vlogi, dela ne opravljajo zaradi višje sile;
  • Izjava, da ne bodo odrejali nadurnega dela, če lahko to opravijo z zaposlenimimi na začasnem čakanju na domu,
  • Sprejem vseh pogojev in določil, navedenih v zakonodaji,
  • Resničnost in ustretnoznost navedb v vlogi in prilogah; kazenska in materialna odgovornost delodajalca.

Vlogo za povračilo nadomestila plače zaposlenim, ki so na začasnem čakanjem na delu od 13. 03. 2020, je potrebno oddati do 18. 04. 2020.

Delodajalcem, ki so vlogo že oddali po  Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (z dne 29. 03. 2020), vlog ni potrebno oddati ponovno – s strani Zavoda za zaposlovanje bodo prejeli poziv za dopolnitev vlog, ki bodo obravnavane po novem, ugodnejšem zakonu.

Vir: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/od-jutri-vloga-za-povracilo-nadomestila-place-zaradi-zacasne