OBVLADOVAJE VALUTNIH TVEGANJ

V Sloveniji je kar tretjina podjetij vezanih na tuje trge in posledično tuje valute. V zadnjem času smo priča precej močnemu nihanju vrednosti tečajev na finančnem trgu. Naj omenimo samo CHF in USD. Slednji je samo v prvih treh mesecih leta 2015 pridobil okoli 12%.

Slovenski trg je premajhen, da bi lahko podjetja vso proizvedeno blago in storitve plasirali na domači trg, zato so primorana vstopiti na tuje trge.

Kaj je valutno tveganje?

Valutno tveganje lahko opredelimo kot neugodno spremembo vrednosti domače valute v primerjavi s tujo valuto. Temu tveganju so najpogosteje izpostavljena podjetja, ki poslujejo s tujino in prejemajo plačila ali plačujejo v tuji valuti (npr. USD, CHF, GBP, JPY,…). Kar tretjina slovenskih podjetjih je vezana na uvoz oz. izvoz. Transakcije v tujih valutah so zelo občutljive na gibanje valutnega tečaja, ki lahko ugodno ali neugodno vpliva na finančno stabilnost in dobiček podjetja.

Močna nihanja valutnih tečajev

V prvem kvartalu 2015 je ameriški dolar v razmerju za evrom pridobil slabih 12%, britanski funt 6,5%, japonski jen 11,3% in švicarski frank 13%.

Zakaj se zavarovati pred valutnim tveganjem

Za zavarovanje pred neugodnim gibanjem tuje valute, se je dobro ščititi iz več razlogov:

  • lažje načrtovanje denarnih tokov v prihodnosti,
  • valutno tvegaje se prenese na banko,
  • podjetje ohrani celotno maržo prodanega blaga,
  • večja stabilnost poslovanja.

Primer uporabe:

Slovensko podjetje izvaža svoje izdelke v Anglijo. Za prodano blago prejema plačila v britanskih funtih (GBP). Podjetje prejme plačilo za prodano blago v 75 dneh od prejetega naročila. Podjetje je 31.3.2015 prejelo naročilo v višini 50.000 GBP, plačilo je dogovorjeno na dan 15.6.2015. Podjetje je za ta čas izpostavljeno neugodnemu gibanju tečaja britanskega funta. Podjetje ne ve, kakšen bo tečaj GBP na dan prejetja plačila, zato tvega, da bo ustvaril izgubo zaradi negativnih tečajnih razlik.

Podjetje se odloči, da ne bo tvegalo, zato pri banki sklene terminski posel. Podjetje na termin proda GBP z zapadlostjo na dan 15.6.2015 po tečaju 0,7200. Tako se je podjetje zaščitilo pred neugodnim padanjem vrednosti GBP.

SCENARIJ 1: na dan zapadlosti 30.6.2015 je tečaj EUR/GBP znaša 0,7520

Podjetje je na termin prodalo funte po boljšem tečaju, kot je tržni tečaj. GBP je prodalo po boljšem tečaju, kot je trenutno na trgu. Podjetje je ohranilo maržo in stabilno poslovanje.

valutno tveganje 1

SCENARIJ 2: na dan zapadlosti 30.6.2015 je tečaj EUR/GBP znaša 0,7010

Tržni tečaj je za podjetje ugodnejši, vendar je podjetje zavezano prodati GBP po terminskem tečaju. Podjetje se je tako odpovedalo ugodnejši prodaji GBP, je pa ohranilo maržo in stabilno poslovanje.

valutno tveganje 2

Instrumenti za zavarovanje valutnega tveganja

Za zavarovanje valutnega tveganja obstaja več izvedenih finančnih instrumentov in sicer:

  • valutni terminski posel (FX Forward)
  • valutna zamenjava (FX Swap)
  • valutna kapica (FX Cap)
  • valutno dno (FX Floor)
  • valutna ovratnica (FX Collar)

 

Vir: različni viri

Avtor: Uroš Ledinek, mag.