Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov pridobivanja certifikatov za sisteme vodenja in skladnost proizvodov, ki so pridobljeni na podlagi mednarodnih standardov (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI) v letu 2017.

Namen javnega razpisa:

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem stroškov pridobivanja in certificiranja po mednarodnih standardih, podjetjem, ki vstopajo na nov tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, dvigne kakovost poslovanja oz. izdelkov in poveča možnosti pri vstopu na nove tuje trge.

Pogoji za kandidiranje:

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali fizične osebe, ki se ukvarjajo  z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji.

Več o pogojih za kandidiranje najdete v javnem razpisu.

Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so stroški certificiranja proizvodov in / ali certificiranja sistemov vodenja, ki jih izvaja za to akreditiran certifikacijski organ.

Stopnja sofinanciranja znaša do 60% upravičenih stroškov na posamezno operacijo. Pomoč je hkrati tudi vrednostno omejena, in sicer ne more preseči 10.000,00 EUR na posamezno operacijo.

Obdobje za porabo sredstev:

Obdobje upravičenosti stroškov se prične s 1.1.2016 in traja do najkasneje 30.10.2017, kar predstavlja zadnji rok za oddajo zahtevka za izplačilo sredstev. Kot začetek operacije se šteje dan sklenitve prvega zavezujočega dokumenta za izvedbo operacije.

Način prijave:

Rok za oddajo vlog je 17. 5. 2017.

Dodatne informacije:

Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: certifikati@spiritslovenia.si s pripisom »JR Sofinanciranje stroškov certifikatov – vprašanje«.

Vir: www.spiritslovenia.si.