Trenutna efektivna davčna obremenitev normiranca je 6 odstotkov vseh prihodkov. Državni zbor je sprejel noveli Zakona o davku od dohodka pravnih oseb in Zakona o dohodnini, s katero bo efektivna obdavčitev normiranca od 1. januarja 2015 4-odstotna. Višina normiranih odhodkov se bo namreč s sedanjih 70 odstotkov povišala na 80 odstotkov.

Spremenil pa se bo tudi prag letnega prometa, in sicer s sedanjih 50.000 evrov na 100.000 evrov. Letni prag 100.000 evrov pa bo veljal le ta tistega normiranca, ki bo sam ali bo pri njem nekdo drug v davčnem letu vsaj 5 mesecev neprekinjeno prijavljen v pokojninsko ali invalidsko zavarovanje za polni delovni čas.

Nove zakonodajne rešitve so bile predlagane z namenom pomagati malim in mikro podjetjem ter jih razbremeniti administrativnih in računovodskih stroškov. S predlaganimi rešitvami naj bi bil sistem ugotavljanja davčne osnove po normiranih odhodkih bolj privlačen za davčne zavezance. Hkrati pa naj bi bil tudi bolj smiseln za organe pregona, ki se bodo lahko ukvarjali s pomembnejšimi zadevami, kot pravijo predlagatelji spremenjenih zakonov.

Predstavnica vlade pa je v dialogu s predlagatelji povedala, da sistem pavšalne obdavčitve ni zaživel v pričakovanem obsegu, vendar vlada za natančnejšo analizo vzrokov potrebuje možnost analiziranja davčnih obračunov, ki so bili letos prvič oddani po novem sistemu pavšalne obdavčitve. Vlada za to brez natančne analize vzrokov predloga zakona ne more podpreti. V nadaljevanju je povedala, da je bilo vseh zavezancev, ki so v letu 2013 ugotavljali davek oziroma davčno osnovo z normiranimi odhodki, 235, od tega jih je 19, ki imajo že danes dohodek višji od 50.000 evrov, oziroma 7, ki imajo dohodek višji od 100.000 evrov. Določba dopušča, da lahko prvo leto oziroma prvi dve leti poslovanja davčni zavezanec gre v sistem pavšala ne glede na to, kako visok dohodek ima. V letu 2013 je bilo novih 64 davčnih zavezancev, ki pa pred tem sploh niso poslovali.

Vir: gradiva Državnega zbora