Od 1. januarja 2015 dalje se višajo prispevki za socialno varnost. Najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost v predhodnem obdobju določa 410. člen ZPIZ-2. V skladu s to določbo so najnižje osnove za samozaposlene zavarovance, ki veljajo od 1. januarja 2015 dalje, vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec.

Tako se bodo najprej zvišali prispevki za januar, ki jih bo potrebno plačati v februarju (najnižja osnova za plačilo le-teh bo vezana na povprečno plačo iz leta 2013), nato pa še prispevki za februar, ki jih bo potrebno poravnati v mesecu marcu (najnižja osnova za plačilo slednjih bo vezana na povprečno plačo iz leta 2014, saj bo do takrat ta že znana*).

Določitev minimalne osnove za januar 2015 (PP = znesek povprečne letne plače v v RS, preračunane na mesec):

54% PP2013 = 54% 1.523,18 = 822,52 EUR (prispevki PIZ, ZSTV, ZAP**)

60% PP2013 = 60% 1.523,18 = 913,91 EUR (prispevki ZZ**)

Minimalni prispevki za mesec januar 2015 znašajo: 336,82 EUR

Za tiste, ki imate na novo odprto podjetje velja delna oprostitev plačila prispevkov PIZ – v prvem letu po vpisu v poslovni register 50%, v drugem letu pa 30%. Upoštevajoč slednje bodo prispevki za mesec januar 2015 znašali:

– v primeru, da je podjetje odprto manj kot eno leto: 236,68 EUR

– v primeru, da je podjetje v drugem letu poslovanja: 276,74 EUR

Določitev minimalne osnove za februar 2015:

54% PP2014 (prisp. PIZ, ZSTV in ZAP)

60% PP2014 (prisp. ZZ)

Višanje najnižje osnove za prispevke v naslednjih letih – velja za prispevke PIZ, ZSTV in ZAP:

– v letu 2015: 54% PP

– v letu 2016: 56% PP

– v letu 2017: 58% PP

– v letu 2018: 60% PP

Najnižja osnova za prispevke ZZ je trenutno določena za vsa leta v višini 60% PP.

POMEMBNO! -> V mesecu januarju (najkasneje do 15. januarja) se prispevki plačajo v znesku kot doslej. Zgoraj opisana sprememba glede višine prispevkov se bo upoštevala šele pri izplačilu prispevkov v mesecu februarju 2015.

*Podatke o povprečni mesečni plači objavlja Statistični urad RS po Koledarju objav, ki je objavljen na spletni strani SI-STAT.

**PIZ = prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; ZSTV = prispevki za starševsko varstvo; ZAP = prispevki za zaposlitev; ZZ = prispevki za zdravstveno zavarovanje