Semenski kapital – lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EUR

 

Slovenski podjetniški sklad je objavil Javni razpis za Semenski kapital – lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EUR. S tem se spodbuja k hitri rasti inovativnih, razvojno naravnanih in globalno usmerjenih podjetij, ki že imajo razvit produkt oz. storitev (podjetja so dokazala vrednost inovacije na trgu z obstoječimi kupci).

 

Kakšna je višina sredstev na posamezno podjetje?

  • za posamezno podjetje 200.000 EUR v obliki semenskega kapitala – lastniškega vložka Sklada (pred prijavo na razpis se je potrebno podrobno seznaniti s konceptom lastniškega financiranja)

 

Kdo so upravičenci?

Upravičenci so mikro in mala podjetja organizirana kot d.o.o., mlajša od 5 let (od datuma registracije do oddaje vloge), ne kotirajo na borzi, še niso delila dobička, niso nastala z združitvijo ter so razvojno naravnana in globalno usmerjena.

 

Kaj je namen sredstev tega sklada?

Razpisana sredstva so namenjena spodbujanju:

  • nastajanja novih inovativnih podjetij in njihova nadaljnja rast. S kapitalsko podporo želi Sklad omogočiti podjetjem hitrejšo rast, hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov ter prodor na globalne trge;
  • povezovanja obstoječe infrastrukture v RS v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov in drugih organizacijskih oblik pospeševanja podjetništva ter izobraževalnih institucij, ki izvajajo specializirane programe za razvoj in pospeševanje razvoja podjetij in programe mentorstva, tem podjetjem v enoten slovenski podjetniški ekosistem;
  • vlaganja zasebnih investitorjev (poslovnih angelov, skladov tveganega kapitala…) v semensko fazo razvoja podjetja. Sklad pogojuje naložbo semenskega kapitala z obvezno soudeležbo zasebnega kapitala.

 

Kateri stroški so upravičeni?

Upravičeni so vsi stroški, ki so namenjeni globalni rasti podjetja, nadaljnjemu razvoju produktov in storitev, kot so npr. stroški razvoja, plače zaposlenih, ki delajo na razvoju ali prodaji in dohodek o poslovodenju, stroški promocije, stroški najema opreme, stroški najema poslovnih prostorov, stroški testiranja in dodatnega usposabljanja, materialni in nematerialni stroški, ki so namenjeni rasti podjetja oziroma nadaljnjemu razvoju produktov in storitev.

 

Selekcija upravičencev sredstev

Skozi postopek pred-selekcije lahko vlagatelj pridobi do 40 točk, ki se upoštevajo v okviru formalnega ocenjevanja vlog, v kolikor se vlagatelj pred oddajo vloge udeleži brezplačnega pred-selekcijskega postopka. Vse podrobne informacije o pred-selekcijskem postopku se nahajajo na www.startup.si/sk200 .

 Investicija se odobri za upravičene stroške nastale od podpisa pogodbe do 31.12.2016.

Več podrobnosti o razpisu si lahko preberete na tej povezavi: Lastniško financiranje

 

Pripravila: Nina Sušec

Vir: Slovenski podjetniški sklad