Delodajalec mora omogočiti delavcu izrabo letnega dopusta do konca tekočega koledarskega leta. Delavec je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna letnega dopusta, preostanek letnega dopusta pa do 30. junija naslednjega leta.

V primeru, da delavec v tekočem koledarskem letu oziroma do 30. junija naslednjega leta zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka letnega dopusta ni mogel izrabiti, ga lahko izrabi do 31. decembra naslednjega leta.

Minimalno število dni letnega dopusta:

Minimalni letni dopust v posameznem koledarskem letu ne more biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to ali delavec dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Minimalno število dni letnega dopusta je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca. Delavcu, katerega delovna obveznost je razporejena na pet delovnih dni v tednu pripada minimalni letni dopust 20 delovnih dni, za delavca, ki dela šest dni v tednu, pa minimalni štiritedenski letni dopust pomeni 24 delovnih dni.

Način izrabe letnega dopusta:

Letni dopust se določa in izrablja le v delovnih dnevih in ne po urah. Pri izrabi letnega dopusta je treba upoštevati le polne delovne dni, pri čemer pa ni pomembno, koliko ur znaša delavčeva delovna obveznost na dan izrabe letnega dopusta. Kot dan letnega dopusta se šteje vsak delovni dan.

Delavec ima pravico izrabiti en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga določi sam, o čemer mora obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo. Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih, vendar mora en sklop trajati najmanj dva tedna.

 

VIR: Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
Povzela: Karmen Žagar