Inšpektorati so pred kratkim objavili strateške usmeritve za leto 2018, preverjali bodo:

 

1. Delovni inšpektorji bodo preverjali Kršitve pravic delavcev.

Pod drobnogledom bodo:

 • spoštovanje določb glede delovnega časa, zagotavljanja počitkov in odmorov delavcev;
 • opravljanje dela delavcev v različnih oblikah dela zunaj delovnega razmerja;
 • preprečevanje nezakonitega zagotavljanja delovne sile;
 • vloga delavcev in njihovih predstavnikov pri obravnavi vprašanj s področja varnosti in zdravja pri delu;
 • strokovnost opravljanja nalog varnosti in zdravja pri delu s strani zunanjih strokovnih služb;
 • zagotavljanje varnega in zdravega dela na začasnih in premičnih gradbiščih;
 • spoštovanje pravic napotenih delavcev;
 • izvajanje socialnovarstvenih storitev in nalog;

 

2. Finančni inšpektorji bodo preverjali Davek na dodano vrednost (DDV), Davki in prispevki od dohodka fizičnih oseb (neizplačilo plač, neplačilo prispevkov, neoddaja REK obrazcev,…), Davek od dohodka pravnih oseb in davka iz dejavnosti

 

3. Furs bo v sodelovanju z drugimi inšpektorati nadzoroval tudi:

 • delo tujcev v okviru čezmejnega opravljanja storitev in zaposlovanja tujcev (predvsem na področju pekarstva in gradbeništva);
 • delo in zaposlovanja na črno ter izdajanje računov v dejavnostih, kjer se opravlja pretežno gotovinsko poslovanje;
 • spletno prodajo;
 • taksiste in sobodajalce;
 • prispevke za socialno varnost glede pravilne davčne obravnave in ekonomske vsebine dohodkov fizičnih oseb;
 • enoosebne družbe (nepredlagatelje REK obrazcev in neplačnike socialnih prispevkov).
 • Društva

 

4. Tržni inšpektorji so si v letu 2018 zadali nadzorovati 45 področij. Najbolj bodo pozorni na področje varstva potrošnikov ter na skladnost in varnost neživilskih proizvodov. Poleg tega bodo poostreno nadzorovali prodajo na daljavo prek spleta in prodajo na sejmih. Zaradi spremembe zakonodaje o čezmejnem izvajanju storitev, bodo pozorni tudi na čezmejno opravljanje dejavnosti. Posebej bodo nadzorovali še opravljanje gostinskih in obrtnih dejavnosti in seveda davčno potrjevanje računov.

V sodelovanju z drugimi inšpekcijami, pa bodo tržni inšpektorji izvajali nadzore na naslednjih področjih:

 • nastanitev (Airbnb),
 • opravljanja taksi storitev,
 • prodaje na stojnicah,
 • osebne varovalne opreme.

 

Povzela: Mateja Kozovinc