Delodajalec lahko zagotovi zaposlenemu osebno motorno vozilo za privat namene, ne glede na razmerje uporabe vozila za opravljanje dejavnosti in privat namene. Ob tem tudi ni pomembno kako je delodajalec pridobil vozilo (nakup, leasing, najem). V primeru, ko zaposleni uporablja službeno vozilo za privatne namene, se mu v skladu z 43. členom Zdoh-2 v davčno osnovo všteva 1,5% nabavne vrednosti vozila, za vsak začeti mesec uporabe vozila.

V kolikor delodajalec krije tudi stroške goriva, se davčna osnova v skladu z 43. členom ZDoh-2, poveča za 25%. V tem primeru se boniteta obračunava v višini 1,875% od osnove

Osnove za obračun bonitete:

  • Prvo leto je osnova za obračun bonitete 100% nabavne vrednosti vozila.
  • V drugem letu, do vključno četrtega leta se osnova zniža za 15% vsako leto.
  • Od petega leta do osmega leta se osnova zniža za 10% vsako leto.
  • V vseh naslednjih letih je osnova enaka 10% od osnove.

V kolikor zaposleni prevozi manj kot 500 km za privatne namene, se zgoraj navedene osnove v skladu z 43. členom Zdoh-2 zmanjšajo za 50%.

Primer izračuna bonitete za vozilo v višini 20.000€ nabavne vrednosti:

mesečna boniteta
davčna osnova količnik 1,875 1,50
z gorivom brez goriva
20.000,00 pod 500 km nad 500 km pod 500 km nad 500 km
1.leto 20.000,00 100% 187,50 375,00 150,00 300,00
2.leto 17.000,00 85% 159,38 318,75 127,50 255,00
3.leto 14.000,00 70% 131,25 262,50 105,00 210,00
4.leto 11.000,00 55% 103,13 206,25 82,50 165,00
5.leto 9.000,00 45% 84,38 168,75 67,50 135,00
6.leto 7.000,00 35% 65,63 131,25 52,50 105,00
7.leto 5.000,00 25% 46,88 93,75 37,50 75,00
8.leto 2.000,00 10% 18,75 37,50 15,00 30,00
9.leto 2.000,00 10% 18,75 37,50 15,00 30,00
10.leto 2.000,00 10% 18,75 37,50 15,00 30,00

 

Izračunana boniteta  se obremeni s socialnimi prispevki zaposlenega in dohodnino.

V primeru, da  zaposleni uporablja vozilo tako za službene kot privatne potrebe, je potrebno voditi evidenco o prevoženih kilometrih in dosledno ločiti službene vožnje od privatnih. Zaposleni mora voditi stanje števca in vsak mesec narediti obračun kilometrov.

Več – video: Navodila za službeno potovanje s službenim vozilom

V davčni uredbi je določeno, da v primeru, ko ima zaposleni pravico do uporabe službenega vozila v privat namene, pri tem pa mu tudi gorivo za privat vožnje zagotavlja delodajalec, ne more prejeti povračila stroškov prevoza na in z dela kot neobdavčen dohodek.

 

Pripravila: Nina Sušec