Pri financiranju investicij v podjetju smo velikokrat postavljeni pred dilemo, kakšen način financiranja je za nas najustreznejši. Velikokrat imamo premalo informacij, kaj posamezna vrsta posojila oz. obrestne mere prinaša s sabo.

Banke ponujajo različne vrste posojil za podjetja in podjetnike. Na voljo so kratkoročna in dolgoročna posojila ter posojila s fiksno ali variabilno obrestno mero. Strošek financiranja predstavljajo v glavnem obresti, ki jih moramo plačati za posojilo, zato smo velikokrat v dilemi, za kakšno obrestno mero se odločiti. Pred odločitvijo, kakšno posojilo najeti, je potreben tehten premislek o vseh dejavnikih, ki vplivajo na končno ceno financiranja. Eden izmed najpomembnejših dejavnikov je vsekakor vrsta obrestne mere in bančni pribitek (bančna marža).

Zato se je dobro pred najemu posojila dobro seznanimo o vrstah obrestnih mer:

  • možnih vrstah obrestnih mer, ki jih trg ponuja,
  • prednostih in slabostih posamezne vrste obrestne mere in
  • tveganjih, ki so povezana z posamezno vrsto obrestne mere.

 

Glede na potrebe poslovanja podjetja, je potrebno načrtovati financiranje, ki ga bo podjetje potrebovalo za svoj razvoj v prihodnje. Upoštevati je potrebno več dejavnikov in sicer:

  • kakšen celoten strošek financiranja podjetje še lahko prenese,
  • kakšen je načrtovan dobiček podjetja,
  • kakšna je najbolj optimalna rešitev za podjetje,
  • kakšne so možne alternative za financiranje itd…

 

Kakšno vrsto obrestne mere izbrati?

Pri najemu posojila imamo največkrat na izbiro fiksno in variabilno obrestno mero. Kadar govorimo o variabilni obrestni meri, imamo v mislih EURIBOR ali LIBOR obrestno mero.

Preberite tudi: Kaj je EURIBOR in LIBOR obrestna mera?

 

Fiksna obrestna mera.

Pri fiksni obrestni meri že ob sklenitvi posojilne pogodbe s posojilodajalcem vemo, kakšen bo celoten strošek posojila, koliko obresti bomo plačali, saj imamo znano obrestno mero za celoten čas trajanja posojila. Velika prednost je predvsem v tem, da tako lažje načrtujemo finančne tokove v prihodnosti. Zelo dobro je poznati, kako se giblje obrestna mera v primerjavi z preteklostjo in kakšni so obeti v prihodnje. Če so na trgu nizke obrestne mere, se je primerneje odločati za variabilno obrestno mero, kot za fiksno. Vse je odvisno od trenutnega gospodarskega stanja.

 

Spremenljiva oz. variabilna obrestna mera

Za financiranje z variabilno obrestno mero se je najprimerneje odločat v času, ko so na trgu nizke obrestne mere. V zadnjih dveh letih smo priča rekordno nizkim EURIBOR obrestnim meram.

Pri posojilih z variabilno obrestno mero, ni mogoče napovedati oz. oceniti, kakšen bo končni strošek posojila. Variabilna obrestna mera je največkrat sestavljena iz euribor obrestne mere in bančnega pribitka. Pri najemu posojila z variabilno obrestno mero prevzamemo tveganje, da se bo variabilna obrestna mera povišala in bomo za obresti plačali več, kot bi sicer, če bi imeli fiksno obrestno mero.

Fiksna obrestna mera je v na začetku odplačevanja posojila vedno višja, kot je variabilna obrestna mera, vendar se lahko skozi čas variabilna obrestna mera tako poviša, da bo končni strošek posojila višji, kot bi bil pri fiksni obrestni meri.

 

Prednosti in tveganja posameznih vrst obrestnih mer

Fiksna obrestna mera Variabilna obrestna mera
Ni tveganja pred povišanjem referenčnih obrestnih mer. Tveganje pred povišanjem referenčne EURIBOR ali LIBOR obrestne mere.
Bolj primerna v obdobju, ko so referenčne obrestne mere nizke in se pričakuje rast obrestnih mer. Primerno najemat takrat, ko so referenčne obrestne mere visoke in se pričakuje nižanje
Primerno za dolgoročne kredite. Primerno za kratkoročnejše kredite.
Možno natančno načrtovanje prihodnjih denarnih tokov. Denarnih tokov ni mogoče napovedati, zato je njihovo planiranje precej težje.
V primeru, ko se pričakuje nižanje obrestnih mer, je možno fisno OM spremeniti za variabilno obrestno mero z uporabo ustreznih finančnih instrumentov V času predvidene rasti referenčne obrestne mere, se je primerno zavarovati z ustreznimi finančnimi instrumenti in si tako fiksirati OM.

 

Obvladovanje obrestnega tveganja

Če se za financiranje investicije odločimo za posojilo z variabilno obrestno mero, se je možno pred rastjo obrestne mere tudi zavarovati z ustreznimi finančnimi instrumenti.

Preberi tudi: Obvladovanje obrestnega tveganja (Imam posojilo z variabilno obrestno mero, kako se lahko zaščitim pred rastjo EURIBOR obrestne mere?)

Viri:
euribor-rates.eu

Avtor:
Uroš Ledinek, mag.
Specialist za finančne trge