EURIBOR je kratica za evro medbančno obrestno mero. EURIBOR obrestne mere temeljijo na povprečju obrestnih mer, po katerih si evropske bank posojajo denar med seboj. Glede na ročnost, ločimo različne vrste EURIBOR obrestnih mer od enega tedna do 12 mesecev. Pri posojilih z variabilno obrestno mero se uporabljajo 1, 3, 6 in 12 mesečna EURIBOR obrestna mera.

Euribor obrestne mere so najpomembnejše referenčne obrestne mere na evropskem denarnem trgu. Pomembne, predvsem zato, ker so osnova za oblikovanje cen obrestnih finančnih instrumentov oz. produktov, kot so:

  • obrestne zamenjave,
  • terminske pogodbe na obrestne mere,
  • varčevalni računi pri bankah,
  • hipotekarna posojila,
  • vlaganje v dolžniške vrednostne papirja (zakladne menice, komercialni zapisi in obveznice).

To je eden izmed glavnih razlogov, zakaj investitorji in posamezniki intenzivno spremljajo gibanje euribor obrestnih mer.

 

Kakšna je razlika med EURIBOR in LIBOR obrestno mero?

 EURIBOR in LIBOR sta primerljivi obrestni meri, obe sta povprečni medbančni obrestni meri, po katerih si evropske banke posojajo denar med seboj. Glavna razlika je v tem, da je LIBOR povprečna medbančna obrestna mera po kateri so si izbrane banke na londonskem denarnem trgu pripravljene posojat denar med seboj. Obe omenjeni obrestni meri se izračunavajo za različne ročnosti. Ena izmed glavnih razlik je tudi ta, da LIBOR obrestna mera kotira poleg EUR še v drugih tujih valutah (CHF, USD, JPY, GBP).

 Še posebej nam je ostal v spominu LIBOR na CHF, saj je bilo v zadnjem času veliko govora o velikih izgubah, ki so jih podjetja, zadolžena v tej valuti, utrpela zaradi močne krepitve švicarskega franka, ki se je samo v enem letu podražil za 20%.

 Slika1: Gibanje EURIBOR obrestnih mer v zadnjih 10. letih.

EURIBOR10y

Euribor obrestne mere so trenutno na zgodovinsko najnižjem nivoju. V zadnjih desetih letih se je višina obrestne mere za 6 mesečni EURIBOR gibala od 5,5% vse do 0%. Razlog za nizke obrestne mere je splošna finančna in gospodarska kriza, ki je zajela svetovno gospodarstvo, še posebej se to čuti v Evropi. Na gibanje euribor obrestne mere vpliva tudi višina ECB referenčne obrestne mere, ki jo oblikuje Evropska centralna banka (ECB). Referenčno obrestno mero ECB korigira glede na stanje v finančnem sektorju in glede na splošno gospodarsko stanje Evrope.

 

Viri:
global-rates.com
euribor-rates.eu
Bloomberg

Avtor:
Uroš Ledinek, mag.
Specialist za finančne trge