Delo od doma – 169. člen ZDR-1

Delo od doma v času epidemije predstavlja eno od učinkovitih rešitev za preprečevanje širjenja koronavirusa. V Zakonu o delovnih razmerjih je delo od doma opredeljeno od 68. do 72. člena. V situaciji epidemije 169. člen ZDR-1 omogoča poenostavljeno opravljanje dela na drugem kraju: ”V primerih naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca, se lahko vrsta ali kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi, začasno spremenita tudi brez soglasja delavca, vendar le, dokler trajajo take okoliščine”.

V primeru, ko delodajalec odredi delo na domu, mora o tem obvestiti inšpektorat. V normalnih okoliščinah je to potrebno storiti takoj, v izjemnih (primer koronavirus) pa takoj, ko je to mogoče. Oblika obvestila za inštektorat ni določena, priporočeno pa je, da se sporoči seznam in število delavcev, ki delo opravljajo na domu, kakšno delo opravljajo in predvideno trajanje (npr. do izteka izjemnih okoliščin). Inšpektorat je potrebno obvestiti na prijave.irsd@gov.si

 

Čakanje dela na domu – 138.člen ZDR-1

Zakon o delovnih razmerjih (138. čl. ZDR-1) omogoča možnost čakanja dela na domu zaradi začasnega prenehanja potrebe po delu in z namenom ohranjanja zaposlitve delavca. V tem primeru ima delavec pravico do nadomestila plače v višini 80% od osnove plače iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Za odreditev čakanja dela na domu je potrebna zaposlenega  pisno obvestiti, lahko tudi preko elektronske pošte.

Za vse naše stranke smo za njihove zaposlene pripravili obrazec za delo od doma in obrazec za čakanje dela na domu. 

WorkFromHome