Konec februarja je statistični urad objavil znesek povprečne mesečne bruto plače za leto 2017, ki znaša 1.626,95 evra. Ta je podlaga za obračun prispevkov za socialno varnost tako za zaposlene kot samozaposlene.

Za delavce v delovnem razmerju morajo delodajalci od letošnjega leta dalje plačevati prispevke od 54 odstotkov zadnje znane povprečne mesečne letne plače zaposlenih. Najnižja osnova za obračun prispevkov za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1. 3. 2018 dalje, tako znaša 878,55 evra.

Minimalna osnova za obračun prispevkov samozaposlenih letos torej znaša 976,17 evra. Samozaposleni pa morajo po novem mesečno plačevati najmanj 372,91 evra.

 

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

 

Prehodni davčni podračun

Referenca

60 % PP**

3,5 PP***

 

976,17

5.694,33

1.626,95

 

 

Prisp. zavarovanca za PIZ

15,50%

 

 

151,31

882,62

Prisp. delodajalca za PIZ

8,85%

 

 

86,39

503,95

Skupaj prispevki za PIZ

 

SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

237,70

1.386,57

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

 

 

62,08

362,16

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

 

 

64,04

373,55

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

 

 

5,17

30,18

Skupaj prispevki za ZZ

 

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

131,29

765,89

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

 

 

0,98

5,69

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

 

 

0,98

5,69

Skupaj prispevki za starš. var.

 

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-43001

1,96

11,38

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

 

 

1,37

7,97

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

 

 

0,59

3,42

Skupaj prispevki za zaposl.

 

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

1,96

11,39

Skupaj drugi prisp.

 

 

 

3,92

22,77

PRISPEVKI SKUPAJ

 

 

 

372,91

2.175,23

 

V letu 2017 so prispevki za socialno varnost samozaposlenih znašali najmanj 355,36 evra mesečno. Minimalna osnova je takrat znašala 58 odstotkov zadnje znanje povprečne letne plače. Kot rečeno, pa so od letošnjega leta dalje prispevki obračunani od 60 odstotkov povprečne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec. Zato so bili višji že za mesec januar (363,19 evra), ko se je pri izračunu sicer upošteval še znesek povprečne plače za leto 2016 (1.584,66 evra).

Višje prispevke za socialna zavarovanja bodo plačevali tudi družbenike. Ti morajo letos najnižje prispevke plačevali od 80 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače. Za mesec februar, in vse nadaljnje v letošnjem letu, morajo tako za socialne prispevke skupaj plačati najmanj 497,19 evra.

Povzela: Nuša Križnik