Z ukrepi, naštetimi spodaj, želi vlada pomagati gospodarstvu pri omilitvi posledic epidemije SARS-CoV-2.

1. Čakanje na delo

V skladu z zakonom o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov bo država povrnila delodajalcem 40% odstotkov izplačanega nadomestila oziroma celoten znesek v primeru karantene.
Velja za delodajalce, ki zaradi epidemije ne morejo zagotavljati dela vsaj 30% zaposlenim in so delavce napotili na začasno čakanje na delo. Delavci so v tem primeru upravičeni do namestila plače v višini 80% povprečne plače v zadnjih treh mesecih. Slednje velja tudi za delavce, ki zaradi karantene ne morejo na delo.

Pogoj za povrnitev prispevkov je, da delodajalec ni davčni dolžnik, ne krši delovnopravne zakonodaje in ni v postopku zaradi insolventnosti.
Delavci so lahko na čakanju največ tri mesece, delodajalec pa mora njihova delovna mesta ohraniti najmanj šest mesecev od napotitve na čakanje.

2. Odlog plačila prispevkov s.p.-jev

S.p.-jem se plačilo prispevkov za april, maj in junij 2020 odloži najkasneje do 31. marca 2022.

3. Administrativna razbremenitev podjetij

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju zavezanem omogoča, da:
– DAVČNE OBRAČUNE za prejšnje leto oddajo do 31. maja 2020
– INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE za leto 2019 se prestavi na 30. junij 2020
V primeru, da epidemije do 15. maja ne bo konec, se bodo roki podaljšali.

4. Možnost enoletnega odloga odplačevanja posojil

Zakon je bil sprejet na 3. redni seji Vlade Republike Slovenije, dne 18. 03. 2020. S tem zakonom se kreditojemalcem, ki zaradi negativnih posledic epidemije SARS-CoV-2 ne bodo mogli poravnati svojih obveznosti iz kreditnih pogodb do bank, omogoči odlog vračila kredita za 12 mesecev.

Banke bodo lahko odlog plačila obveznosti odobrile gospodarskim družbam, zadrugam, fizičnim osebam, ki zaposlujejo osebe, samozaposlenim ter nosilcem kmetijskega gospodarstva, ki imajo sedež ali stalno prebivališče na območju Republike Slovenije. Banka in kreditojemalec se bosta lahko dogovorila tudi za drugačen, bolj ugoden odlog plačila za kreditojemalca. Kreditojemalci, ki opravljajo dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom prepovedano opravljanje storitve ali prodaje blaga zaradi epidemije, bodo avtomatsko upravičeni do odloka.

Pomembno je, da pri odlogu plačila kreditojemalcu ne smejo nastati dodatni stroški. Vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe bo na banko potrebno podati v šestih mesecih od preklica epidemije virusa. Zakon bo prenehal veljati 18 mesecev po preklicu epidemije. V primeru, da se razmere izboljšajo, lahko vlada predčasno predlaga prenehanje veljavnosti roka zakona.

5. Več pooblastil vladi

Vlada lahko v času epidemije začasno zadrži izvrševanje posameznih proračunskih izdatkov. Z namenom ohranjanja človeških življenj, lahko denar znotraj proračuna preureja z neomejenimi pooblastili.