Predstavljamo vam operacijo MFE RS BIRO 84,46 kWp in MFE RS BIRO 20,09 kWp in NN PRIKLJUČEK, ki je sofinancirana s strani (EU) Evropske kohezijske politike in Republike Slovenije

Operacija se osredotoča na povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije. Z investicijsko namero podjetje sledi cilju energetske samozadostnosti in neodvisnosti, tj. zmanjševanja rabe energije, varovanje okolja in uvajanje oz. povečanja obnovljivih virov energije.

Z investicijo se bodo zmanjšali izpusti ogljikovega dioksida za 54,42 ton. Pri tem bo z investicijo nameščena sončna elektrarna nazivne moči 104,6 kWp. Veseli nas, da bomo pri tem projektu sodelovali s podjetjem SunContract d.o.o.

 
Preverite še: www.eu-skladi.si